London vô hình – Một video về nhiếp ảnh hồng ngoại

London vô hình – Một video về nhiếp ảnh hồng ngoại

London vô hình – Một video về nhiếp ảnh hồng ngoại     Nhiếp ảnh hồng ngoại ( infrared photography ) đã có từ rất lâu nhưng không phải là một thể loại nhiếp...