Category: Quay phim với DSLR

Dẹp hết slow-motion đi!

  Ừ, đọc đúng rồi đấy. Dẹp hết đi, ở Việt Nam không có mấy máy có thể đáp ứng đủ kỹ thuật cho bạn múa máy với Twixtor đâu. Mà nếu có, bạn...