Category: Ánh sáng nhiếp ảnh

tinhte_dungsang_camera.jpg

Học chụp ảnh đúng sáng (phần 1)

​ ​ Chúng ta vẫn quan tâm đến ánh sáng cho một bức ảnh. Với một khung cảnh có ánh sáng phức tạp, nghĩa là có vùng rất sáng, vùng rất tối, vùng ánh...