Tìm hiểu về độ sâu màu trong nhiếp ảnh

Bạn đã từng nghe nhiều người nói về độ sâu màu ? đó là một thuật ngữ liên quan đến cả ngành multimedia trong đó có nhiếp ảnh.  Vì liên quan khá nhiều đến các nội dung nâng cao khác, từ chỉnh sửa hình ảnh hậu kỳ đến in ấn hay sử dụng vào các mục đích khác. Chúng tôi quay lại với một số thuật ngữ chính để giúp hiểu hơn ở các bài viết nâng cao. Bài này đúc kết ngắn gọn về độ sâu màu.

Độ sâu màu xác định số lượng màu có mặt trong bảng màu của hình ảnh thể hiện dưới dạng chuỗi các số 0 và 1, hay còn gọi là bit, thể hiện cho mỗi màu. Điều đó không có nghĩa là hình ảnh sử dụng tất cả các những màu này, mà dùng để chỉ định màu sắc với mức độ chính xác. Đối với một hình ảnh xám, độ sâu màu xác định có bao nhiêu mức xám. Hình ảnh với độ sâu màu cao có thể mã hoá nhiều màu sắc, nhiều mức xám hơn.

Thuật ngữ

Mỗi điểm màu trong ảnh kỹ thuật số được tạo ra thông qua sự kết hợp giữa ba màu chính: Red, Green, Blue. Mỗi màu chính thường được gọi là một kênh màu “color channel”, và và có thể có phạm vi các giá trị cường độ được quy định bởi độ sâu bit của nó. Độ sâu bit của mỗi kênh màu được gọi là “bits per channel”. Thuật ngữ “bits per pixel” – bbp – nói về tổng số bits trong cả ba kênh màu và đại diện cho tổng số màu sắc tại mỗi điểm ảnh. Do đó hay phát sinh nhầm lẫn giữa hai thuật ngữ này: bits per pixel và bits per channel.

Ví dụ

Hầu hết ảnh số có ít nhất 8-bits mỗi kênh, có nghĩa là dùng chuỗi 8 bit 0 và 1, cho ra 256 tổ hợp khác nhau – tương ứng với 256 mức khác nhau ở mỗi kênh màu. Khi tổ hợp tiếp các kênh màu tại mỗi điểm, cho phép tương ứng là 16.777.216 màu khác nhau, gọi là “true color”. Thuật ngữ này tương ứng với 24 bits per pixel, do tổng hợp 3 kênh màu mỗi kênh 8 bit (bits per channel).

So sánh

Bảng sau đây minh hoạ sự khác nhau của độ sâu bit màu và tên được đặt cho các loại.

Tìm hiểu về độ sâu màu trong nhiếp ảnh

Tìm hiểu về độ sâu màu trong nhiếp ảnh

24 bpp

Screen Shot 2012-12-14 at 2.06.37 PM.png

16 bpp

Screen Shot 2012-12-14 at 2.06.37 PM.png

8 bpp

Một số chú ý

  • Mắt người chỉ phân biệt được khoảng 10 triệu màu khác nhau, do đó lưu giữ hình ảnh sử dụng nhiều hơn 24 bpp là không cần thiết và chỉ dùng trong những mục đích hết sức đặc biệt. Tuy nhiên, hình ảnh được lưu giữ ở 24 bpp vẫn rất hữu ích cho việc xử lý ảnh hậu kỳ.
  • Màu gradient trong hình ảnh có ít hơn 8 bpp có thể xem rõ ràng trong biểu đồ Histogram.
  • Độ sâu màu cũng phụ thuộc vào kiểu ảnh được lưu trữ. Với định dạng JPEG và TIFF chỉ có thể dùng 8 bits hoặc 16 bits mỗi kênh màu.

Đây là một nội dung trong loạt bài viết cùng tìm hiểu và nâng cao trình độ chụp ảnh!

handheld.vn lược dịch & biên tập
Visited 207 times, 1 visit(s) today

Bình luận

You may also like...