Category: Ánh sáng nhiếp ảnh

Ba yếu tố cơ bản trong nhiếp ảnh: Khẩu độ, tốc độ và ISO

Ba yếu tố cơ bản trong nhiếp ảnh: Khẩu độ, tốc độ và ISO

Một bức ảnh được tạo ra bởi việc cho phơi sáng (expose) bản phim hay cảm biến ra ngoài ánh sáng (có hình ảnh muốn chụp) – vậy mới gọi là phơi sáng. Mỗi...