Category: Thiết bị phụ

Bổ sung Wi-Fi cho máy ảnh DSLR

Trong khi phần lớn các máy ảnh du lịch có tích hợp Wi-Fi thì ngược lại đa phần các máy ảnh chuyên nghiệp DSLR và máy ảnh không gương lật (loại ống kính tháo...