Tagged: lưu trữ ảnh online

So sánh 4 dịch vụ lưu trữ ảnh trực tuyến miễn phí

Các dịch vụ lưu ảnh trực tuyến Flickr, Photobucket, Shutterfly, Picasa cung cấp cho người dùng nhiều công cụ quản lý, biên tập, chia sẻ hình ảnh với người thân, bạn bè. Hãy cùng...