Cẩm nang nhiếp ảnh số dành cho người mới chơi: Hướng dẫn cách phơi sáng (P4)

Cẩm nang nhiếp ảnh số dành cho người mới  chơi: Hướng dẫn cách phơi sáng (P4)

Cẩm nang nhiếp ảnh số dành cho người mới chơi: Hướng dẫn cách phơi sáng (P4)

Sử dụng infographic để hiểu khái niệm phơi sáng
 Hướng dẫn cách phơi sáng thừa, phơi sáng thiếu, khắc phục dư sáng và tương phản cao:

infographic, nhiếp ảnh, photography, newbie, vnphoto


infographic, nhiếp ảnh, photography, newbie, vnphoto


infographic, nhiếp ảnh, photography, newbie, vnphoto

 
Visited 500 times, 1 visit(s) today

Bình luận

You may also like...