Khốn đốn vì smartphone, ông lớn ngành máy ảnh Nhật Bản chuyển sang cung cấp dịch vụ in ảnh vào cốc, ốp điện thoại

You may also like...