Sony xác nhận mua bộ phận sản xuất cảm biến hình ảnh của Toshiba giá 19 tỷ Yên

You may also like...