Tagged: Sony World Photography Awards 2017

Sony World Photography Awards 2017 đã chính thức khởi động

Sony World Photography Awards 2017 đã chính thức khởi động

Cuộc thi Sony World Photography Awards 2017 đã chính thức khởi động, đánh dấu năm thứ 10 cuộc thi được tổ chức bởi tổ chức bởi Tổ chức nhiếp ảnh thế giới WPO. Cuộc thi...