Tagged: kính lọc Holder Benro FH100V1

Giới thiệu kính lọc Holder Benro FH100V1 sử dụng cho lens Voigtlander Super-Wide Heliar 15v3

Hiện nay em đang dùng combo Sony A7 | Voigtlander 4.5/15 V3 và đang tìm một giải pháp để chụp phơi phong cảnh với bộ khay giữ filter vuông (holder) cho em lens này....