Tagged: Chụp ảnh phơi sáng đẹp

noel-lightpainting-tinhte.vn.

Xem các bức ảnh noel chụp phơi sáng lâu tuyệt đẹp

Đây là 25 bức ảnh chụp bằng kỹ thuật “light paiting” của Darren Rowse chủ đề Noel. Những bức ảnh chụp với tốc độ màn trập chậm (phơi sáng) luôn là một chủ đề...