Luôn tôn thờ nguyên tắc “Gần nhất có thể” đối với ảnh đời thường, đường phố !

You may also like...