Tagged: ảnh Đời thường

Luôn tôn thờ nguyên tắc “Gần nhất có thể” đối với ảnh đời thường, đường phố !

Với ảnh Đời thường nói chung và Đường phố nói riêng, cá nhân mình vẫn luôn tôn thờ nguyên tắc “Gần nhất có thể” (Ảnh bạn chưa đủ Hay vì bạn chưa đủ Gần)!...