Đường nét trong bố cục của nhiếp ảnh, trích từ Ảnh Nghệ thuật tập I (Sài Gòn, 1971)

You may also like...