Xuất hiện hình ảnh Canon G5X có LCD lớn, ống kính zoom 4x f/1.8-2.8

You may also like...