Canon giới thiệu đèn Speedlite 430EX III-RT với khả năng đánh Trigger qua sóng Radio, giá $299

You may also like...