Các tác phẩm đạt giải Liên hoan ảnh Nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 18 năm 2015

You may also like...