Các tác phẩm đạt giải Liên hoan ảnh Nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 18 năm 2015

Sáng ngày 28 tháng 5 năm 2015 tại Trung Tâm triển lãm thành phố Hải Phòng, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố Hải Phòng bắt đầu chấm vòng giải Liên hoan ảnh Nghệ thuật Đồng bằng sông Hồng lần thứ 18 năm 2015

Tham dự cuộc chấm có: Ông Vũ Quốc Khánh – Chủ tịch Hội NSNAVN, Ông Tô Hoàng Vũ – Chủ tịch Hội LH VHNT Hải Phòng

Tại Liên hoan arnh lần này, Ban tổ chức đã nhận được 1.499 File ảnh (cả hai đề tài) của 238 tác giả từ 9 tỉnh thành trong khu vực; Hải phòng 341 file 50 tác giả, Bắc Ninh 176 file ảnh 32 tác giả, Hưng Yên 166 file ảnh 26 tác giả, Hải Dương 122 file ảnh 22 tác giả, Quảng Ninh 115 file 21 tác giả, Hà Nam 141 file ảnh 23 tác giả, Nam Định 114 file ảnh 17 tác giả, Ninh Bình 199 file ảnh 27 tác giả, Thái Bình 125 file ảnh 19 tác giả.

Hội đồng Giám khảo

 Ngày 18 tháng 5 năm 2015 tại Trung tâm lưu trữ ảnh Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Hội đồng Giám khảo đã chấm chọn ảnh treo trên máy tính được 139 file ảnh trưng bày triển lãm, trong đó có 02 file ảnh của đề tài chuyên biệt. Các tác phẩm trưng bày triển lãm đã được thông báo tới các Hội văn học Nghệ thuật các tỉnh để in phóng ảnh gửi về Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng trước ngày 27 tháng 5 năm 2015.

Sáng nay, Hội đồng Giám khảo đã nhận đủ 139 tác phẩm đã vào vòng trưng bày triển lãm từ Hội Liên hiệp VHNT thành phố Hải Phòng để thực hiện chấm bộ giải của Liên hoan. Qua 04 vòng chấm công khai, Hội đồng đã chọn được bộ giải của Liên hoan ảnh Nghệ thuật đồng bằng sông Hồng lần thứ 18 năm 2015.

Kết quả như sau:

01 Huy chương Vàng:

Tác phẩm: Đại dương vẫy gọi – Nguyễn Huy Kiên (Hải Phòng)

03 Huy chương Bạc:

Tác phẩm: Cát –  Phạm Ngọc Quang (Hưng Yên)

Tác phẩm: Ngũ lân tranh hùng – Vũ Tuấn Khanh (Nam Định)

Tác phẩm: Một thoáng Tràng An – Bùi Duy Tư (Ninh Bình)

04 Huy chương Đồng:

Tác phẩm: Giăng tơ – Lương Thế Tuân (Hà Nam)

Tác phẩm: Quê tôi – Nguyễn Đức Toàn (Hải Dương)

Tác phẩm: Âm vang hội pháo – Nguyễn Đức Nghĩa (Hải Phòng)

Tác phẩm:Làng chài Xương Điền – Chu Thế Vĩnh (Nam Định)

06 Giải Khuyến khích:

Tác phẩm: Ngã 5 thành phố – Nguyễn Đại Thắng (Hải Phòng)

Tác phẩm: Nghề gia truyền – Nguyễn Thế Anh (Hưng Yên)

Tác phẩm: Muối sạch về kho – Mai Quốc Cách (Nam Định)

Tác phẩm: Rước qua cầu ngói – Trần Văn Hưng (Nam Định)

Tác phẩm: Bến quê – Nguyễn Đăng Hào (Ninh Bình)

Tác phẩm: Nụ cười da cam – Phạm Văn Phương (Ninh Bình)

Ảnh bộ giải:

HP_23_Biển đại dương vẫy gọi Nguyên Huy Kiên

Huy chương Vàng – Tác phẩm: Đại dương vẫy gọi – Nguyễn Huy Kiên (Hải Phòng)

HY_22_Cát

Huy chương Bạc -Tác phẩm: Cát –  Phạm Ngọc Quang (Hưng Yên)

Huy chương Bạc – Tác phẩm: Ngũ lân tranh hùng – Vũ Tuấn Khanh (Nam Định)

NB_01_Một thoáng Tràng An

Huy chương Bạc –Tác phẩm: Một thoáng Tràng An – Bùi Duy Tư (Ninh Bình)

Huy chương đồng – Tác phẩm: Giăng tơ – Lương Thế Tuân (Hà Nam)

Huy chương Đồng – Tác phẩm: Quê tôi – Nguyễn Đức Toàn (Hải Dương)

Huy chương Đồng – Tác phẩm: Âm vang hội pháo – Nguyễn Đức Nghĩa (Hải Phòng)

Huy chương Đồng – Tác phẩm:Làng chài Xương Điền – Chu Thế Vĩnh (Nam Định)

HP_17_ngã 5 thành phố Thang Nguyen

Giải Khuyến khích – Tác phẩm: Ngã 5 thành phố – Nguyễn Đại Thắng (Hải Phòng)

HY_18_Nghề Gia Truyền

Giải Khuyến khích – Tác phẩm: Nghề gia truyền – Nguyễn Thế Anh (Hưng Yên)

Giải Khuyến khích – Tác phẩm: Muối sạch về kho – Mai Quốc Cách (Nam Định)

Giải Khuyến khích – Tác phẩm: Rước qua cầu ngói – Trần Văn Hưng (Nam Định)

NB_14_Bến quê6

Giải Khuyến khích – Tác phẩm: Bến quê – Nguyễn Đăng Hào (Ninh Bình)

Giải Khuyến khích – Tác phẩm: Nụ cười da cam – Phạm Văn Phương (Ninh Bình)

Thuý Chiều – vspa.org .vn
Visited 1,090 times, 1 visit(s) today

Bình luận

You may also like...