Tagged: Trải nghiệm Đèn Flash Pixel X800N Standard

Đèn Flash Pixel X800N Standard đồng bộ màn trập lên đến 1/8000 giây

Bình thường tốc độ ăn đèn tiêu chuẩn chỉ đạt 1/250 giây và chỉ có những đèn studio chuyên dụng mới có tốc độ ăn đèn cao. Sau đây vuanhiepanh.vn xin giới thiệu với...