Tagged: Tôi muốn học về bố cục thì học ở đâu ?

10 quy tắc của bố cục trong nhiếp ảnh và cách hoạt động của chúng

Bất cứ ai cũng phải tìm hiểu xem quy tắc của bố cục trong nhiếp ảnh là gì, đối với người có kinh nghiệm sẽ giúp củng cố lại xem họ đã từng sai...