Tagged: thiết bị cân bằng Gimbal

Đánh giá Phantom 3, Inspire 1, Ronin M thiết bị mọi nhà làm phim mơ ước

Ước mơ của mọi nhà làm phim: các thiết bị cân bằng khi quay phim trên mặt đất & không trung – giúp tạo những khung hình đẹp mỹ mãn, những cảnh quay, góc...