Tagged: lấy nét thủ công

Khi nào nên lấy nét tự động, khi nào nên lấy nét thủ công ?

Một số trường hợp lấy nét tự động nhanh hơn nhiều so với việc bạn lấy nét thủ công và ngược lại. Vậy khi nào bạn nên lấy nét tự động, khi nào nên...