Tagged: Canon EF 35mm F/1.4L

Canon EF 35mm F/1.4L II “đã hoàn thiện”, sẵn sàng cho quá trình sản xuất hàng loạt?

​ Thế hệ thứ hai của ống kính Prime cao cấp Canon EF 35mm F/1.4L được cho là đã hoàn thiện, vượt qua các bài kiểm tra và sẵn sàng cho quá trình sản...