Butterfly Lighting: Bóng đổ dưới mũi tạo thành hình con bướm ( butterfly)

Loop lighting: ánh sáng bao vòng quanh phía trước khuôn mặt thành hình trái trứng , bóng đổ dưới mủi lòi ra 1 chút nghiên 45 độ :

Rembrandt Lighting và Split Lighting:

Người nữ bên trái là Rembrandt Lighting: Ánh sáng tạo thành vùng sáng hình tam giác nằm trên má của mẫu bên vùng shadows .hốc mắt rất tối 

Người nam bên phải là Split Lighting : Ánh sáng chỉ hit vào một nữa mặt tạo thành dường thẳng từ trên trán xuống dưới cằm