Máy bay Lily không có thực, đã lừa đảo 60.000 khách đặt hàng và các quỹ đầu tư

You may also like...