Adobe vừa cập nhật tính năng cho Lightroom, hỗ trợ file RAW trên iPhone 7 và 7 Plus mới

You may also like...