Xem loạt ảnh chụp từ Fujifilm X-T2

Fujifilm X-T2 là một máy ảnh mirroless cao cấp nhất của hãng Fujifilm ở thời điểm này, sản phẩm này hiện chuẩn bị được bán ra và đang được rất nhiều tín đồ nhiếp ảnh mong chờ và mơ ước được sở hữu. Hôm nay vuanhiepanh.vn xin chia sẻ một số hình ảnh được chụp từ dòng máy này với đầy đủ exif đi kèm file RAW. Hãy để con mắt của bạn đánh giá và nhận xét về loạt ảnh này và so sánh với những dòng máy ảnh khác 🙂

maxresdefault

Click to see XT2hSLI00100NR0.JPG
XT2hSLI00100NR0.JPG
XT2hSLI00100NR0.RAF
13,429,843 bytes
6000×4000
1/10 sec
f8.0
0.0 EV
60.0 mm focal length
ISO 100
Click to see XT2hSLI00100NR2D.JPG
XT2hSLI00100NR2D.JPG
XT2hSLI00100NR2D.RAF
13,574,014 bytes
6000×4000
1/10 sec
f8.0
0.0 EV
60.0 mm focal length
ISO 100
Click to see XT2hSLI00200NR0.JPG
XT2hSLI00200NR0.JPG
XT2hSLI00200NR0.RAF
13,518,361 bytes
6000×4000
1/20 sec
f8.0
0.0 EV
60.0 mm focal length
ISO 200
Click to see XT2hSLI00200NR2D.JPG
XT2hSLI00200NR2D.JPG
XT2hSLI00200NR2D.RAF
13,600,956 bytes
6000×4000
1/20 sec
f8.0
0.0 EV
60.0 mm focal length
ISO 200
Click to see XT2hSLI00400NR0.JPG
XT2hSLI00400NR0.JPG
XT2hSLI00400NR0.RAF
13,891,904 bytes
6000×4000
1/40 sec
f8.0
0.0 EV
60.0 mm focal length
ISO 400
Click to see XT2hSLI00400NR2D.JPG
XT2hSLI00400NR2D.JPG
XT2hSLI00400NR2D.RAF
13,917,494 bytes
6000×4000
1/40 sec
f8.0
0.0 EV
60.0 mm focal length
ISO 400
Click to see XT2hSLI00800NR0.JPG
XT2hSLI00800NR0.JPG
XT2hSLI00800NR0.RAF
13,969,766 bytes
6000×4000
1/80 sec
f8.0
0.0 EV
60.0 mm focal length
ISO 800
Click to see XT2hSLI00800NR2D.JPG
XT2hSLI00800NR2D.JPG
XT2hSLI00800NR2D.RAF
13,785,573 bytes
6000×4000
1/80 sec
f8.0
0.0 EV
60.0 mm focal length
ISO 800
Click to see XT2hSLI01600NR0.JPG
XT2hSLI01600NR0.JPG
XT2hSLI01600NR0.RAF
14,200,869 bytes
6000×4000
1/160 sec
f8.0
0.0 EV
60.0 mm focal length
ISO 1600
Click to see XT2hSLI01600NR2D.JPG
XT2hSLI01600NR2D.JPG
XT2hSLI01600NR2D.RAF
13,837,980 bytes
6000×4000
1/160 sec
f8.0
0.0 EV
60.0 mm focal length
ISO 1600
Click to see XT2hSLI03200NR0.JPG
XT2hSLI03200NR0.JPG
XT2hSLI03200NR0.RAF
14,472,097 bytes
6000×4000
1/320 sec
f8.0
0.0 EV
60.0 mm focal length
ISO 3200
Click to see XT2hSLI03200NR2D.JPG
XT2hSLI03200NR2D.JPG
XT2hSLI03200NR2D.RAF
13,971,540 bytes
6000×4000
1/320 sec
f8.0
0.0 EV
60.0 mm focal length
ISO 3200
Click to see XT2hSLI06400NR0.JPG
XT2hSLI06400NR0.JPG
XT2hSLI06400NR0.RAF
15,537,499 bytes
6000×4000
1/640 sec
f8.0
0.0 EV
60.0 mm focal length
ISO 6400
Click to see XT2hSLI06400NR2D.JPG
XT2hSLI06400NR2D.JPG
XT2hSLI06400NR2D.RAF
14,798,248 bytes
6000×4000
1/640 sec
f8.0
0.0 EV
60.0 mm focal length
ISO 6400
Click to see XT2hSLI12800NR0.JPG
XT2hSLI12800NR0.JPG
XT2hSLI12800NR0.RAF
14,028,117 bytes
6000×4000
1/1250 sec
f8.0
0.0 EV
60.0 mm focal length
ISO 12800
Click to see XT2hSLI12800NR2D.JPG
XT2hSLI12800NR2D.JPG
XT2hSLI12800NR2D.RAF
15,941,454 bytes
6000×4000
1/1250 sec
f8.0
0.0 EV
60.0 mm focal length
ISO 12800
Click to see XT2hSLI25600NR0.JPG
XT2hSLI25600NR0.JPG
XT2hSLI25600NR0.RAF
14,060,884 bytes
6000×4000
1/2500 sec
f8.0
0.0 EV
60.0 mm focal length
ISO 25600
Click to see XT2hSLI25600NR2D.JPG
XT2hSLI25600NR2D.JPG
XT2hSLI25600NR2D.RAF
15,765,598 bytes
6000×4000
1/2500 sec
f8.0
0.0 EV
60.0 mm focal length
ISO 25600
Click to see XT2hSLI51200NR0.JPG
XT2hSLI51200NR0.JPG
XT2hSLI51200NR0.RAF
14,384,429 bytes
6000×4000
1/5000 sec
f8.0
0.0 EV
60.0 mm focal length
ISO 51200
Click to see XT2hSLI51200NR2D.JPG
XT2hSLI51200NR2D.JPG
XT2hSLI51200NR2D.RAF
13,927,015 bytes
6000×4000
1/5000 sec
f8.0
0.0 EV
60.0 mm focal length
ISO 51200
Visited 873 times, 1 visit(s) today

Bình luận

You may also like...