Xem hậu trường chụp ảnh rất thú vị của các nhiếp ảnh gia

Đàng sau những bức ảnh tuyệt đẹp đôi khi có những câu chuyện rất thú vị. Boredpanda chia sẻ hậu trường của 15 bức ảnh. Người chia sẻ nói rằng ông chỉ muốn nói đến những “xoay xở sáng tạo” của nhiều người chụp ảnh, dùng mọi cách có thể, để đảm bảo rằng khi bấm máy họ chắc chắn có khung ảnh tốt nhất cho khách hàng, hoặc trong những hoàn cảnh khó khăn. Và, ông cũng nói rằng, đôi khi xem một bức ảnh quá hoàn hảo, ông sẽ tự hỏi họ đã làm thế nào được như vậy?

Anh em có hậu trường thú vị của những bức ảnh nào không?

#1 Miniature Car Models Create Realistic Historical Photos
cars-5776576445414__880.jpg

#2 Girl Enjoying Rain
cars-5776576445414__880.jpg

#3 Surreal Miniature Photography
cars-5776576445414__880.jpg

#4 Fox Close Up
cars-5776576445414__880.jpg

#5 Wedding Photography
cars-5776576445414__880.jpg

#6 M&m’s In Water Drops
cars-5776576445414__880.jpg

#7 Burning Lava
cars-5776576445414__880.jpg

#8 Photoshoot 25m Under The Sea In A Sunken Shipwreck
cars-5776576445414__880.jpg

#9 Underwater Dog
cars-5776576445414__880.jpg

#10 Wedding Photography
cars-5776576445414__880.jpg

#11 That’s How It Looks Like In Real Life
cars-5776576445414__880.jpg

#12 Rock Climber
cars-5776576445414__880.jpg

#13 Levitation
cars-5776576445414__880.jpg

#14 Floating
cars-5776576445414__880.jpg

#15 Mirror Lake
cars-5776576445414__880.jpg

Xem hậu trường chụp ảnh rất thú vị của các nhiếp ảnh gia
Nguồn ảnh: Boredpanda

Bình luận

You may also like...