Sony dời ngày bán ra RX1R mark II tại Nhật Bản vô thời hạn

You may also like...