Chụp ảnh cho người đồng tính, bạn đã thử chưa

Một ngày đẹp trời , bạn sẽ nhận được 1 cú điện thoại hoặc 1 khách hàng ghé thăm nhà bạn, và nhờ bạn chụp cho 1 bộ ảnh . Có thể điều này là bình thường, tuy nhiên sẽ không bình thường khi khách hàng của bạn là người đồng tính 🙂 điều gì sẽ xảy ra. Ta vẫn chụp vì miếng cơm manh áo 🙂

Bộ ảnh sau đây được tổng hợp từ internet về các đám cưới và ảnh cưới của các cặp đồng tính tại mĩ  , VuaNhiepAnh.vn mời bạn tham khảo

#1 Lina And Moe

Lina And Moe

#2 John And Chris

John And Chris

#3 Tiffany And Bekah

Tiffany And Bekah

#4 Mr. And Mr.

Mr. And Mr.

#5 These Guys Had The First Same Sex Wedding Ceremony At Brighton Town Hall

These Guys Had The First Same Sex Wedding Ceremony At Brighton Town Hall

#6 Same-Sex Wedding

Same-Sex Wedding

#7 Same-Sex Wedding

Same-Sex Wedding

#8 Same-Sex Wedding

Same-Sex Wedding

#9 Randal And David

Randal And David

#10 Carlos And Dany

Carlos And Dany

#11 Lameisha And Ronda

Lameisha And Ronda

#12 Thomas And Greg

Thomas And Greg

#13 Same-Sex Wedding

Same-Sex Wedding

#14 Colin And Karteek

Colin And Karteek

#15 Marios And Steve

Marios And Steve

VuaNhiepAnh.vn tổng hợp

Visited 435 times, 1 visit(s) today

Bình luận

You may also like...