Clip cưới quay rất mượt mà với Beholder DS1 + Canon 60D + Tokina 11-16mm

You may also like...