Sống và Chết

Nhiếp ảnh gia Walter Schels đã từng là một người rất sợ cái chết, đến mức cái ngày mẹ ông nhắm mắt ra đi Walter không dám ở bên bà vào những giây phút cuối cùng. Tôi nghĩ đây không phải là một lựa chọn sáng suốt của ông và chính ông cũng biết điều đó nhưng nỗi sợ hãi quá lớn nhiều lúc làm con người ta tê cứng và không thể suy nghĩ một cách rõ ràng. Nói cho cùng những gì con người trốn tránh để khỏi phải đối mặt trong cuộc đời, sớm muộn gì nó cũng quay lại ám ảnh chúng ta.

Visited 294 times, 1 visit(s) today

Bình luận

You may also like...