Cẩm nang nhiếp ảnh số dành cho người mới chơi: Ánh sáng (P1)

Cẩm nang nhiếp ảnh số dành cho người mới  chơi: Ánh sáng (P1)

Cẩm nang nhiếp ảnh số dành cho người mới chơi: Ánh sáng (P1)

Bộ cẩm nang bằng hình của mình (Tiếng Việt) biên tập từ một số nguồn tiếng anh chất lượng bao gồm: * Bài chia sẻ trên http://www.digitalcameraworld.com/ * Hình ảnh miễn phí trên Internet * Và một số là kiến thức bản thân tổng hợp lại
Mục đích để phục vụ công việc chụp ảnh của tôi và chia sẻ anh em tham khảo – Có thể copy vào card để mở ra tham khảo khi cần. Vì hơi dài nên mình nhóm thành một số phần:

I. Ba thành phần trong đo sáng nhiếp ảnh số


[​IMG]


[​IMG]


[​IMG]

II. Độ dài tiêu cự ống kính và cách ước lượng DOF


[​IMG]


[​IMG]


Visited 568 times, 1 visit(s) today

Bình luận

You may also like...