Category: Ánh sáng nhiếp ảnh

Phối hợp màu sắc trong nhiếp ảnh: SỰ LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG (P3)

Phối hợp màu sắc trong nhiếp ảnh: SỰ LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG (P3) Trải nghiệm thực tế với "Phối hợp màu sắc trong nhiếp ảnh" – Màu như một chủ thể: Một bức...

Phối hợp màu sắc trong nhiếp ảnh: Màu sắc của cuộc sống (P2)

Phối hợp màu sắc trong nhiếp ảnh: Màu sắc của cuộc sống (P2) Khi đã nắm vững trong tay những tính chất và đặc thù của từng loại màu sắc, bước tiếp theo để...

Phối hợp màu sắc trong nhiếp ảnh: Khái niệm cơ bản ngôn ngữ của màu sắc (P1)

Phối hợp màu sắc trong nhiếp ảnh: Khái niệm cơ bản ngôn ngữ của màu sắc (P1) Bài viết và hình ảnh chủ yếu lấy ra từ cuốn sách "Photographie numérique: La couleur" (The...