Tagged: Thủ thuật xử lý ánh sáng đơn giản trong nhiếp ảnh

Thủ thuật xử lý ánh sáng đơn giản trong nhiếp ảnh

Chúng ta thường nghe các nhiếp ảnh gia nói về các vấn đề như “ánh sáng tốt” hoặc “chờ đợi một thời điểm” sao cho “ánh sáng phù hợp” … để có thể tạo...