Tagged: Ống kính Otus 28mm F/1.4

Ống kính Otus 28mm F/1.4 lên kệ với giá 110 triệu đồng

Zeiss 28mm F/1.4 là thành viên mới nhất và cũng có giá cao nhất trong dòng ống kính cao cấp Otus. Với mức giá $4990 (xấp xỉ 110 triệu đồng), ống kính này sẽ...