Tagged: đường nét bố cục

Sức mạnh của đường nét trong bố cục nhiếp ảnh

Đường nét trong nhiếp ảnh luôn ở xung quanh ta. Nếu biết sử dụng đường nét một cách hiệu quả, bạn có thể tạo độ sâu hoặc độ động cho khung hình của mình....