Tagged: Đất nước mông có có cảnh đẹp gì

Asher Svidensky: chụp những bé thợ săn bằng đại bàng Mông Cổ

Trong cuộc hành trình đến Mông Cổ, tôi đã đến Ulgii (hay ölgii) – thủ phủ của vùng cực Tây – với mục đích ghi lại hình ảnh về cuộc sống của những người...