[Bài Học 1] Cách Hoạt Động của Phơi Sáng

Phơi sáng, chỉ độ sáng của ảnh, được quyết định bởi sự tương tác lẫn nhau giữa cửa trập và khẩu độ. Hiểu rõ phơi sáng để kiểm soát ảnh của bạn xuất hiện thế nào. (Người trình bày: Ryosuke Takahashi)

Những Điểm Cơ Bản về Phơi Sáng

Mức phơi sáng được quyết định bởi giá trị khẩu độ và tốc độ cửa trập

Phơi sáng là một thuật ngữ nói chung chỉ độ sáng của ảnh. Độ sáng của ảnh được quyết định bởi tổng lượng ánh sáng chiếu lên cảm biến hình ảnh, trong khi cửa trập và khẩu độ đóng vai trò như những chiếc van để điều chỉnh lượng ánh sáng. Như thuật ngữ tốc độ cửa trập cho thấy, nó đo lượng thời gian cửa vẫn mở cho ánh sáng đi vào. Trong khi đó, khẩu độ có thể được hiểu là một chỉ số về độ lớn của cửa. Do đó, lượng ánh sáng tới có thể được điều chỉnh bằng cách điều chỉnh tốc độ cửa trập và khẩu độ. Đạt được mức bù phơi sáng thích hợp thông qua sự tương tác lẫn nhau giữa hai bộ phận này. Trong khi một mặt có thể đạt được mức độ sáng thích hợp bằng cách tăng tốc độ cửa trập để mở khẩu độ, hoặc mặt khác bằng cách giảm tốc độ cửa trập để giảm khẩu độ, khái niệm phơi sáng là giống như nhau trong cả hai trường hợp. Nếu chúng ta lấy marathon làm ví dụ, bất kể vận động viên đạt đích bằng cách chạy nhanh hay chậm, khoảng cách thực vẫn không đổi.

Mối Quan Hệ Giữa Tốc Độ Cửa Trập & Khẩu Độ

Biểu đồ bên trên cho thấy mối quan hệ giữa giá trị khẩu độ và tốc độ cửa trập. Ví dụ, cùng một mức độ sáng có thể đạt được trong một ảnh hoặc bằng cách mở khẩu độ để tăng tốc độ cửa trập, hoặc bằng cách giảm khẩu độ để làm giảm tốc độ cửa trập.

Tìm Hiểu Ý Nghĩa của Phơi Sáng Thích Hợp

Phơi sáng quá

Phơi Sáng Thích Hợp

Phơi sáng thiếu

Độ sáng dễ chịu với mắt khi đạt được mức phơi sáng thích hợp

Phơi sáng thích hợp chỉ mức độ sáng chính xác để ảnh xuất hiện dễ chịu với mắt người xem. Định nghĩa này là tương đối lớn, và chủ yếu phụ thuộc vào mức mà nhiếp ảnh gia cho là mức độ sáng phù hợp. Có nghĩa là, tồn tại một phạm vi cho mức phơi sáng thích hợp, trừ phi nhiếp ảnh gia cố tình làm sáng (hay làm tối) ảnh. Nếu độ sáng lệch nhiều so với phạm vi này, ảnh có được hoặc sẽ bị phơi sáng quá (quá sáng) hoặc phơi sáng thiếu (quá tối). Ngay cả khi độ sáng nằm trong phạm vi phơi sáng thích họp, có những trường hợp trong đó một phần của ảnh có thể có vẻ rất sáng hoặc rất tối. Khi các điểm sáng hoàn toàn bị mất, hiện tượng này được gọi là lóa sáng. Trong khi đo, một khu vực tối được gọi là mất chi tiết vùng sáng tối. Những hiện tượng này có khả năng xuất hiện cao hơn khi mức phơi sáng chung của ảnh lệch quá nhiều so với phạm vi thích hợp, do đó điều quan trọng là phải luôn duy trì mức phơi sáng thích hợp khi bạn chụp ảnh. Tiếp tục đến phần sử dụng các kỹ thuật biểu đạt để cố tình làm sáng (high key) hoặc làm tối (low key) ảnh sau khi bạn nắm bắt khái niệm mức phơi sáng thích hợp.

Ví Dụ về Lóa Sáng

Ánh nắng mạnh được phản chiếu từ căn lều màu trắng, làm xuất hiện lóa sáng. Để giảm nhẹ hiện tượng này, chỉ cần giảm mức phơi sáng.

Ví Dụ về Mất Chi Tiết Vùng Sáng Tối

Độ tương phản cao làm cho các vùng bóng râm bị mất chi tiết. Tuy nhiên, trong trường hợp này, lưu ý rằng việc tăng mức phơi sáng có thể làm lóa sáng một số vùng khác.

Nguồn canon-asia.com

Visited 1,580 times, 1 visit(s) today

Bình luận

You may also like...