Tagged: chụp cảnh hoàng hôn

Kỹ thuật bố cục phần 2 : CHỦ THỂ + 7 TIÊU CHUẨN ĐẸP 1.1

Thác Biển (RISING): Chủ thể là tảng đá có sóng trào qua, một chi tiết nổi bật, thú vị và đẹp. 1 giây ISO 50 f/11, 20mm. Sau khi bạn đã biết cách: Di...