Tagged: chế độ chụp hình nào là tối ưu nhất ?

Theo bạn, chế độ chụp hình nào là tối ưu nhất ?

Trong máy ảnh DSRL, hầu hết các máy ảnh đều có rất nhiều chế độ chụp hình khác nhau. Tùy vào từng dòng máy và hiệu máy, ngoại trừ các chế độ chụp tự...