Tagged: CÁCH TỐI ƯU HÓA ĐỘ PHƠI SÁNG VỚI HISTOGRAM

Ống kính đắt tiền có thể chất lượng kém hơn ống kính rẻ tiền

SƯƠNG BÓNG HỒ XANH (Blue Lake Reflections) 60 giây f/11 ISO 100 WB 7250K Lúc 5:06 am. Sony a7r + Nikon 20 f/1.8. LENS KHẨU RỘNG THƯỜNG ĐẮT TIỀN HƠN Cùng một loại lens...