Tagged: bán ảnh trên flickr

Nhiếp ảnh gia có thể bán ảnh qua Flickr

Theo đó, Flickr sẽ giới thiệu ảnh của thành viên tham gia chương trình này tới các đối tác tiềm năng có nhu cầu sử dụng ảnh lớn như Getty Images, The New York Times,...