Category: Khái niệm ánh sáng

ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN (P3)

ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN (P3) Ánh sáng tự nhiên rất đa dạng, có sự khác biệt lớn giữa các nhân tố ảnh hưởng đến nó. Nguồn sáng tự nhiên nói chung do mặt trời...

HƯỚNG CỦA ÁNH SÁNG (P2)

Richard Harris Hướng ánh sáng đến từ 1 nguồn sáng ảnh hưởng sâu sắc đến cách chúng ta cảm nhận cũng như trong cách thể hiện của vật thể trong phông cảnh. Việc chọn...

KHÁI NIỆM ÁNH SÁNG CƠ BẢN (P1)

KHÁI NIỆM ÁNH SÁNG CƠ BẢN (P1) Nếu bạn thực sự muốn có 1 tác phẩm nghệ thuật riêng cho mình bạn cần tránh giáo điều và không nên quá máy móc, phụ thuộc...