Chức năng Focus bracketing trên máy ảnh là gì ?

Focus bracketing là một tính năng có sẵn trên một số máy ảnh số hiện đại, cho phép người dùng chụp một loạt ảnh có độ phân giải khác nhau để tạo ra ảnh có độ sâu trường sâu rộng hơn.

Khi sử dụng chức năng này, máy ảnh sẽ tự động điều chỉnh vị trí lấy nét trong số các ảnh khác nhau. Người dùng chỉ cần thiết lập khoảng cách giữa các bức ảnh và số ảnh sẽ được chụp. Máy ảnh sẽ tự động lấy nét từ điểm lấy nét đầu tiên đến điểm lấy nét cuối cùng trong loạt ảnh.

Focus bracketing là một tính năng có trên Nikon Z9

Focus bracketing là một tính năng có trên Nikon Z9

Sau khi quá trình chụp hoàn tất, các ảnh sẽ được kết hợp lại với nhau thông qua phần mềm xử lý ảnh để tạo ra ảnh cuối cùng có độ sâu trường sâu rộng.

Một số tính năng hỗ trợ focus bracketing bao gồm:

1. Khoảng cách giữa các bức ảnh: Người dùng có thể tùy chỉnh khoảng cách giữa các bức ảnh để tăng hoặc giảm độ sâu trường.

2. Số ảnh chụp: Người dùng có thể chọn số lượng ảnh sẽ được chụp trong loạt ảnh.

3. Tự động lấy nét: Máy ảnh sẽ tự động lấy nét từ điểm lấy nét đầu tiên đến điểm lấy nét cuối cùng trong loạt ảnh.

4. Ứng dụng phần mềm: Sau khi chụp, ảnh được nối lại với nhau thông qua phần mềm xử lý ảnh như Adobe Photoshop hoặc các phần mềm xử lý ảnh khác để tạo ra ảnh cuối cùng.

5. Kiểm soát độ sâu trường: Với ảnh cuối cùng, người dùng có thể tùy chỉnh độ sâu trường để tạo hiệu ứng chụp ảnh.

Focus bracketing giúp người dùng tạo ra ảnh có độ sâu trường sâu hơn, đặc biệt hữu ích trong chụp cảnh thiên nhiên, chụp macro hoặc chụp sản phẩm.

Visited 8 times, 1 visit(s) today

Bình luận

You may also like...