Canon ra mắt máy quay XC15 chuyên dụng cho 4K, giá khoảng 2400$

You may also like...