Nikon D5 có thể quay 4K, ISO tiêu chuẩn tới 102.400

You may also like...