Kỹ thuật chụp chồng ảnh trong CS6 ( Focus Stacking)

Kỹ thuật chụp chồng ảnh trong CS6 ( Focus Stacking)

Kỹ thuật chụp chồng ảnh trong CS6 ( Focus Stacking)

Kỹ thuật chụp chồng ảnh hay còn gọi là Stack Focus có khó không
Kỹ thuật chụp chồng ảnh hay còn gọi là Stack Focus là kỹ thuật chụp cho ta được một tấm ảnh có độ nét sâu(D.O.F) mà người chụp cần đạt tới. VD: Khi chụp Macro thường thì ta khép khẩu từ f/16-32 để lấy D.O.F nhưng bù lại tốc độ chụp sẽ chậm làm cho hình ảnh không được sắc nét, mặc dù khẩu nhỏ nhưng khi chụp Macro ta cũng khó có được DOF như mong muốn. Vậy làm thế nào để đạt được độ dầy D.O.F như ta mong muốn. Hình ảnh dưới chụp 1 bông hoa nhưng không thể nào lấy hết được độ nét nguyên một bông hoa nên tôi chia ra làm 3 điểm lấy nét:
+ H.1 : Lấy nét phần cánh hoa bên trái.
+ H.2 : Lấy nét nagy trung tâm nhuỵ hoa.
+ H.3 : Lấy nét phần cách hoa bên 

$1

– Vậy là tôi được 3 tấm ảnh với 3 điểm lấy nét khác nhau và có D.O.F khác nhau. Bây giờ mở 3 tấm ảnh bằng phần mềm CS6, sau đó chọn: File —> Scripts —> Load files into Stack… ta sẽ được hình như sau:

$2

$3 Nhấn chọn nút Add Open Files (Lưu ý: chỉ nên 3 files cần chồng lên nhau trong CS6, không nên mở nhiều file khác thì khi ta chon Add Open… thi CS6 sẽ tự thêm vào 3 ảnh cần ghép vào khung (như hình)). Sau đó nhấn Shift để chọn 3 hình đó, nhấn chọn ô Attemmpt to Tautomacticlly…., tiếp tục nhấn OK.

– Sau khi nhấn OK, chờ 1 tí CS6 se tự tạo 1 File mới trong đó bao gồm 3 Layer có 3 hình cần ghép, bên khung Layer nhấn Shift chọn hết 3 Layer đó:

$4

– Sau khi chọn tất cả 3 Layer thì ta tiếp tục chọn: Edit —> Auto-Blend Layers :

$5

– Chọn như trong hình và nhấn OK ta sẽ được:

$6

CS6 sẽ tự động tạo các Mask Layer và chọn những vùng nét và xoá các vùng mất nét. Cuối cùng ta Crop lại, design các kiểu theo ý thích để có được ảnh cuối:

$7

Visited 1,165 times, 1 visit(s) today

Bình luận

You may also like...