Ghép ảnh siêu nét image Stack

Ghép ảnh siêu nét image Stack

Ghép ảnh siêu nét image Stack

Cách tạo 1 bức ảnh siêu nét như thế nào các bạn sẽ biết nếu đọc bài này
Phương pháp này được gọi là DOF Stacking (hoặc Focus Stacking) có từ khá lâu. Phương pháp này thường được dùng trong các thể loại trong ảnh Macro, Close Up, tĩnh vật… khi việc kiểm soát ảnh trường bị hạn chế do các thiết bị Macro (Attachment Below, Close up Filter…) và việc "dí" ống kính vào sát chủ thể khiến cho DOF mỏng đi.
Imagestacking
Vùng nét khác vị trí nhau trên ảnh tỉnh vật. Tấm thứ nhất vùng nét ở phía đầu, tấm thứ 2,3 ở thân( ngay ống kính), tấm thứ 4 ở nhãn hiệu phía cuối.

Imagestacking
Dùng Photoshop ghép 3 tấm ảnh có vùng nét khác nhau lại thành 1 tấm có đủ cả 3 vùng lấy nét.
Cách ghép ảnh Image Stack như sau:
Vào File > Scripts > Load Files into Stack

Trong hộp thoại "Load Layers" ta chọn thêm chức năng "Attempt to Atomatically Align Sources Images"

Khi ta chọn cách mở ảnh bằng "Load Files into Stack" thì cả các files đều mở trong 1 file và tạo nhiều Layes khác nhau. Chọn tất cả các files (bằng cách giữ nút Ctrl hoặc Shift và chọn)
Vào  Edit > Auto-Blend Layer. Chọn Image Stack. Click Ok

Các Files sẽ lần lượt gộp lại với nhau. Phần nào tương đồng Photoshop sẽ tự động tạo mặt nạ và xóa nó đi.

 
Visited 661 times, 1 visit(s) today

Bình luận

You may also like...